Styr på kemikalierne med REACH

REACH er en forkortelse for den kemikalielovgivning, der regulerer fremstilling og anvendelse af kemikalier i hele EU. Lovgivningen trådte i kraft i 2007 og stiller krav om, at virksomheder skal registrere kemikalier og fastsætter begrænsninger og forbud for kemikalier. REACH anses for at være verdens strengeste regulering af kemi, og en af de vigtigste lovgivninger, der er gennemført i EU de sidste to årtier.

Formålet er at sikre, at de produkter fra EU ikke er skadelige for mennesker og miljøet.

DEIF hverken producerer eller importerer kemikalier over 1 ton og er derfor klassificeres som en downstream-bruger, der er fritaget fra registrering. Alligevel forlanger DEIF, at alle underleverandører overholder REACH-direktivet og de pålægges derfor alle at dokumentere, at de har registreret alle kemikalier korrekt hos myndighederne.

Download REACH statement (på engelsk).