Konfliktmineraler

DEIF indkøber kun materialer og komponenter fra producenter og leverandører, der støtter og respekterer menneskerettigheder, og som agerer ansvarligt og tager hensyn til miljøet.

I august 2012, godkendte USA’s ‘Securities and Exchange Commission’ (SEC) Dodd-Frank Wall Street Reform- og Forbrugerbeskyttelsesloven, der pålægger virksomheder at offentliggøre deres brug af konfliktmineraler, herunder guld, tungsten, tin og titanium, der stammer fra Den Demokratiske Republik Congo (DRC) eller et tilgrænsende land. Som de fleste andre virksomheder i elektronikindustrien anvender også vi komponenter, der indeholder nogle af disse materialer.

Derfor har vi indført en fast procedure for indsamling af information hos vores leverandører. Den skal medvirke til at sikre, at de mineraler, der anvendes i disse komponenter, ikke stammer fra de konfliktramte områder, eller hvis dette er tilfældet, at smelteværkerne eller minerne er blevet certiferet som konfliktfri.
Da DEIF ikke køber direkte fra disse, er vi dog nødsaget til at stole på den information, vi modtager fra vores leverandører.

Download ‘conflict minerals policy statement’ (på engelsk).