Implementering af EU’s RoHS-direktiv

EU-lovgivning, der begrænser anvendelsen af farlige stoffer i elektriske og elektronisk udstyr (RoHS-direktiv 2011/65/EC) og fremmer indsamling og genbrug af sådant udstyr (WEEE Directive 2002/96/EC), har været gældende siden februar 2003.

DEIFs produkter hører under kategori 9 (Overvågnings- og reguleringsinstrumenter) i direktivet og er fritaget fra RoHS-kravene frem til den 22. juli 2017.

DEIF tilstræber altid at overholde og være på forkant med relevante miljøregler og sætter tillige en ære i at levere produkter, der er produceret, så de giver vores kunder holdbare og pålidelige løsninger.

Alle DEIFs aktive produkter overholder i dag RoHS-direktiver.

Download RoHS (på engelsk)